Tagged Tags:

只谈个人观剧体会。

脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧脑残剧

1.镜头做得很精妙了~细节处理的十分不错

2.人物形象也算相符原来的文章设定,但是又有生机勃勃种新意。

3.该剧应该主打地铁是新古风真国漫的认为到,精品制作度很棒了。

4.每位小大哥的颜都能够吹爆!大爱!

5.剧情紧密,剧情推动激动人心。

6.大气象设计有声势,云深不知处真的好仙!!!!!!!!

4.看剧时老想吃海盐焦糖味可爱多……请见谅作者

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注